1580 – Avsetning tap på kundefordringer

Avsetning i tap på fordring inneholder hvor mye av kundefordringene som er i balansen i slutten av året, som selskapet forventer å tape i fremtiden. Endringen av denne balansekontoen, som er differansen mellom inngående balanse og utgående balanse, skal altså legges til resultatkontoen. Dette gjør man for at årsregnskapet skal gi et best mulig bilde av selskapet, siden det hender at ikke alle kundene i fremtiden betaler inn for sitt krav.

Avsetningen kan føres slik:

Debet 7830 Konstaterte tap på fordringer og kredit 1580 Avsetning tap på fordringer.

NB. Ingen mva-behandling skal gjøres før tapet er konstatert, så det kan være lurt å opprette egen konto 7831 Avsetning tap på fordringer med ingen mva.

I denne forbindelsen er det viktig å huske på følgende lovbestemte regler:

  1. For at man skal få fradrag på skatten, må kravet være endelig konstatert tapt (for eksempel ved konkurs), jf. Skatteloven § 6-2 (2).
  2. Tidligere bokført utgående moms kan korrigeres hvis fordringen er endelig konstatert tapt, jf. Merverdiavgiftsloven § 4-7 (1).