1585 – Avsetning tap på andre fordringer

Her føres avsetning av tap på andre fordringer (ikke kundefordringer). Det kan eksempelvis være kortsiktig lån til ansatte eller forskuddsbetalt kostnad.