1710 – Forskuddsbetalt rentekostnad

Kontoen benyttes ved avsetning på rentekostnader, der rentebelastningen/betalingen kommer måneden/året etter den reelle kostnaden.