1740 – Forskuddsbetalt ikke påløpt lønn

Her bokføres lønnsutbetaling, der kostnaden ikke er ført i den aktuelle perioden som en avsetning av kostnaden.