1749 – Andre forskuddsbetalte kostnader

Denne kontoen brukes til å registrere at du har forskuddsbetalt en kostnad men selve kostnaden blir bokført i den måneden den oppstår.

Hva er periodisering? Les mer.