1750 – Påløpt leieinntekt

Her føres opptjent leieinntekt som ikke er fakturert pr. eks. 31.12.

Føringen kan se slik ut:

Debet 1750 Påløpt leieinntekt

Kredit inntektskonto for leieinntekter (36xx).

PS: Det skal ikke føres mva på denne kontoen, det gjøres eventuelt på 36xx-kontoen.