1760 – Påløpt ikke forfalt renteinntekt

Avsetning på renter som ikke er ført i perioden.