1800 – Aksjer i annet selskap i samme konsern, norske

Her føres aksjer og relaterte omkostninger i norske selskaper i samme konsern, hvis eierandelen er på under 20%, og det er en kortsiktig investering.