1802 – Aksjer i annet selskap i samme konsern, utland innenfor fritaksmetoden

Her føres aksjer og relaterte omkostninger i utenlandske selskaper i samme konsern, hvis det er en kortsiktig investering og innenfor fritaksmetoden.