1820 – Andre aksjer, norske

Her føres kortsiktige investeringer og relaterte omkostninger i norske aksjer som ikke er markedsbaserte.