1830 – Markedsbaserte obligasjoner, norske

Her føres markedsbaserte obligasjoner i Norge.

Hva er en obligasjon? Les mer.