1840 – Andre obligasjoner, norske

Her føres andre norske obligasjoner og sertifikater som ikke passer inn i andre kontoer i 186x-serien.

Hva er en obligasjon? Les mer.