1870 – Markedsbaserte opsjoner, norske

Her føres markedsbaserte opsjoner i Norge.