1905 – Kontanter Euro

Dette er kontoen for kontanter, «cash» Euro du har i kassa.

Kassebeholdningen forklarer mengden av faktiske kontanter som virksomheten er i besittelse av på et bestemt tidspunkt.

Alle transaksjoner i kontanter skal føres, og kontantbeholdningen skal jevnlig telles opp, og sjekkes mot saldoen på denne kontoen. Har bedriften en kasse med kontantbeholdning, så skal man jevnlig gjøre kasseoppgjør.

Hva er en kassebeholdning? Les mer.