1920 – Bankinnskudd

Denne kontoen benyttes for din driftskonto, der de fleste inn- og utbetalinger føres. Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes.

Vi anbefaler å endre navnet på denne kontoen til eks. Bank 1234.56.78988 eller Nordea 1234.56.78988. Har du flere bankkontoer vil det være enklere å se at du fører på korrekt konto.

Hva er en bankavstemming? Les mer.

Har du flere bankkontoer bør du opprette en egen 192x/193x-konto for disse.