1921 – Bankinnskudd 2

Hvis du har flere bankkontoer er dette bankkonto nr. to.

Kontoen brukes til å bokføre alle inn- og utbetalinger på bedriftens bankkonto. Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes.

Hva er et bankinnskudd? Les mer.