1940 – Bankinnskudd utland

Denne kontoen benytter du til utenlandske kontoer, eks Euro-konto i en bank i et annet land. Har du flere valutakontoer kan du opprette flere kontoer i 194x serien.

Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes.

Hva er en bankavstemming? Les mer.