1950 – Bankinnskudd for skattetrekk

Dette er kontoen for skattetrekk. Når man kjører lønn, så skal skyldig forskuddstrekk overføres til denne kontoen. Når skatteterminen forfaller, betales skattetrekket fra denne kontoen til kemneren.

Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes. Beløpet som betales ut til kemneren hver termin skal stemme med forskuddstrekket i A-meldingen for samme termin.

Hva er en bankavstemming? Les mer.