2000 – Egenkapital bundet

Når man stifter et aksjeselskap bruker man denne kontoen for innbetaling av aksjekapital, og det må minst være på kr. 30.000,-. Det er lett å forveksle denne kontoen med 2050 Annen egenkapital. Den kontoen benyttes når man gjennomfører årsavslutning , firmaets overskudd/underskudd overføres til annen egenkapital (konto 2050).

Eksempel på føring av resultatet:

For enkeltpersonforetak (DA og forening kan bruke den samme)

a. Overskudd skal føres D 8800 og K 2050

b. Underskudd skal føres D 2050 og K 8800

For Aksjeselskap

c. Overskudd skal føres D 8960 K 2050.

d. Underskudd skal føres D 2080 og K 8990

Til slutt skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem.