2020 – Overkurs

Små foretak benytter ikke denne kontoen ofte.

Dersom det er en forskjell mellom aksjekursen ved oppstart av selskapet og dagens aksjekurs i firmaet kan man bruke denne kontoen.

Overkurs anses som fri egenkapital. Det vil si at man for eksempel kan ta dette ut av selskapet som utbytte senere.