2030 – Annen innskutt egenkapital

Aksjekapitalen som er registrert i foretaksregisteret skal alltid ha samme beløp på denne kontoen.