2050 – Annen egenkapital

Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i virksomheten har skutt inn selv, og/eller er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften.

Egenkapital kan også beskrives som en virksomhets eiendeler minus gjeld. Egenkapital består av innskutt og opptjent egenkapital som blir oppgjort hvert år i forbindelse med årsregnskapet. Dette vil si at i slutten av hvert år setter man opp hvor stor egenkapitalen er, som kan sammenliknes med året før.

Eksempel på føring av resultatet:

For enkeltpersonforetak (DA og forening kan bruke den samme)

a. Overskudd skal føres D 8800 og K 2050

b. Underskudd skal føres D 2050 og K 8800

For Aksjeselskap

c. Overskudd skal føres D 8960 K 2050.

d. Underskudd skal føres D 2080 og K 8990

Til slutt skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem.

Hva er egenkapital? Les mer