2052 – Tilleggsutbytte i regnskapsåret

Her bokføres tilleggsutbytte som blir utbetalt i regnskapsåret.