2068 – Private kostnader til elektronisk kommunikasjon

Her føres privat bruk av elektronisk kommunikasjon for ENK. Man skal føre på denne kontoen, da man ikke får fradrag på skatten for privat bruk.