2070 – Skatter

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

Har du et enkeltpersonforetak skal du betale forskuddsskatt, beløpet du skal betale baserer seg på det du forventer av overskudd ved årsslutt. Dette er inntekter du ikke automatisk blir trukket skatt for, og må derfor søke om dette (unngå å sitte igjen med en meget høy restskatt pga. manglende betaling av forskuddsskatt).

Vanligvis fordeles denne summen seg over fire regninger i løpet av året.

Her kan du søke/endre forskuddsskatt via skatteetaten sine sider: Les mer