2075 – Privat bruk av næringsbil

Utgifter et ENK har i forbindelse med privat bruk av næringsbil bokføres på denne kontoen. Dette gjelder bare hvis kjørelengde er mer enn 6000 km/året.

Siden kjørelengden er så høy vil det være mest vanlig å benytte kilometergodtgjørelse ved bruk av næringsbil.