2080 – Udekket tap

Denne kontoen brukes hvis et underskudd/negativ opptjent egenkapital er større enn beløpet som står på konto 2050. I så fall føres resterende beløp her etter at 2050 er i null.