2100 – Pensjonsforpliktelser

Kontoen brukes veldig lite da de aller fleste benytter seg av innskuddsbasert pensjonsordning. Da er det banken eller forsikringsselskapet som står for de fremtidige pensjonsutbetalingene.