2160 – Uopptjent inntekt

Her bokføres avsetning av inntektsføring og periodisering av separate garantiytelser. Det vil si garantier som går utover lovpålagt garanti ved salg av varer.