2255 – Gjeld til eiere

Her føres gjeld selskapet (AS) har til eiere, for eksempel når eller om eier har gitt langsiktig lån til selskapet.