2260 – Gjeld til selskap i samme konsern langsiktig

Her føres gjeld til selskap i samme konsern, der lånet har en løpetid på over 1 år.