2360 – Byggelån

Midlertidig lån relatert til byggearbeid som skal dekke renter og andre løpende kostnader. Det er vanlig å flytte eller omgjøre lånet til et langsiktig lån når byggearbeidet er ferdig.