2380 – Kassekreditt

Her føres kassekreditt som bedriften har i banken. Denne kontoen kan da være driftskonto i stedet for konto 1920, og saldoen på denne kontoen skal stemme overens med bankkontoen for kassekreditt i nettbanken.

Den bør avstemmes jevnlig. Hvis denne kontoen har debetsaldo pr. 31.12. bør saldoen overflyttes til konto 1920, da det ikke er gjeld.

Hva er kassekreditt? Les mer