2390 – Annen gjeld til kredittinstitusjon

Annen gjeld til kredittinstitusjon, løpetid under 1 år.