2460 – Leverandørgjeld til selskap i samme konsern

Her føres leverandørgjeld til andre selskaper i samme konsern. Denne kontoen brukes bare av bedrifter som er en del av et konsern.