2500 – Betalbar skatt ikke fastsatt

Denne kontoen brukes til avsetning i balansen som viser den beregnede skatten for nåværende regnskapsår som man forventer at blir utlignet.