2510 – Betalbar skatt fastsatt

Her bokføres utlignet skatt for forrige år.

Hva er utlignet skatt? Les mer