2600 – Forskuddstrekk

Her føres forskuddstrekk (trukket skatt) av lønn som utbetales til de ansatte. Skyldig skattetrekk bør settes inn på egen bankkonto, for eksempel konto 1950.

Når en avgiftstermin skal gjøres opp, så skal denne kontoen stemme med terminbeløpet. Betaling av forskuddstrekk skal gjøre 6 ganger i året. eks. januar og februar, med forfall 15. mars.

Hva er skatt? Les mer