2620 – Bidragstrekk

Her føres bidragstrekk som arbeidsgiveren gjør på vegne av den ansatte til NAV.