2640 – Forsikringstrekk

Her føres forsikringstrekk som er gjort på ansatte.