2650 – Trukket fagforeningskontigent

Her føres trekk av fagforeningskontingent som arbeidsgiveren gjør på vegne av den ansatte, og skal betales til de ulike fagforeningene.