2690 – Andre trekk

Kontoen kan benyttes til andre trekk i den ansattes lønn dersom det ikke er noen andre kontoer egnet i kontogruppe 26.