2700 – Utgående mva høy sats

Mva-beregning av salg av varer og tjenester med høy avgiftssats.