2703 – Utgående mva, kjøp av tjenester fra utlandet, høy sats

Mva-beregning av kjøp av tjenester med høy avgiftssats.