2710 – Inngående mva høy sats

Mva-beregning av bokføring av kjøp av varer og tjenester med høy avgiftssats.

Hva er inngående moms? Les mer