2711 – Inngående mva kjøp tjenester fra utlandet

Genereres automatisk når du skal føre kjøp av tjenester fra utland. Mva-beløpet som genereres skal ligge til debet på denne kontoen.