2712 – Inngående mva, lav sats

Mva-beregning av bokføring av kjøp av varer og tjenester med lav avgiftssats.