2713 – Direktepostert inngående mva ved innførsel, høy sats

Mva-beregning av bokføring av kjøp av varer og tjenester med lav avgiftssats.