2727 – Utgående mva kjøp varer fra utlandet

Generert automatisk når du skal føre tolldeklarasjon for kjøp av varer fra utland høy sats. Mva-beløpet som genereres skal ligge til kredit på denne kontoen.