2740 – Oppgjørskonto merverdiavgift

Oppgjørskonto for mva. Det bedriften er skyldig eller har til gode i mva blir ført her. Summeringen og bokføringen skjer automatisk når man gjennomfører en mva-avslutning. Mva-meldingen kan også bli sendt til Altinn automatisk.

Innbetalingen eller utbetalingen for mva-oppgjøret, føres mot denne kontoen. Bankkontoen pengene kom inn eller ut fra blir motkonto.